Modelování (nejen) velkých 3D objektů na základě laserově skenovaných dat

Tento článeček by měl otevřít dvířka zde na Hepteridě k seznámení s využíváním různých technologických vychytávek pro digitální zpracovávání dat v geodezii a přidružených oborech. Texty jsou převzaty z facebookové diskuse, která probíhala pod profilem geodetické firmy CePT.

Sběr dat

Pro sběr dat se nechá použít např. zařízení italské firmy Digitarca. Je to mašinka s laserovým dálkoměrem, která je schopná za pár chvilek, zaměřit miliony bodů na měřeném objektu ve předem zvoleném rastru (třeba i 1 x 1 cm). K tomu používá rychle se naklápějící hranol, který vychyluje paprsek v daném úhlu. Po zaměření vyhodí souřadnice X, Y, Z u každého bodu, k nim i intenzitu odrazu a možná je i barva bodu. Takže pak to vypadá i jako fotka.

Digitarca, pro ucelení, používá skenovací část od Leicy a např. v CePTu se můžete setkat také s produkty firmy Farro. Mimo tyto jsou na trhu také značky Riegel, Trimble a Mensi.

Musí se volit stanoviska skenování podle toho jak ten objekt vypadá, pro kvalitní data pro dokumentaci je potřeba mít oskenováno vše, zastíněná místa z jednoho stanoviska se musí oskenovat z jiného. Takže záleží na vlastním tvaru objektu a jeho rozvržení vůči okolním objektům kolik stanovisek je potřeba. Např chrám Sv. Mikuláše se dokonce skenoval i z jiných budov v okolí. Skenoval se cca 10 dní, ale dělal se i interiér hlavní lodě.

Zpracování

Co se týká zpracování, tak na základě různých řezů, pohledů a úprav dat (např. na obrázku jsou barevně odlišeny body podle jejich souřadnice Y) jsou následně pracovávány řezy objektem pro stavební dokumentaci a také lze tato data využít k vytvoření těles a ploch výsledného 3D modelu.

Více informací o tom, co je dnes možné v popisované oblasti lze získat na stránkách firmy CePT Geodetické služby a GIS.

Ukázka skenování a modelování

Více o laserovém skenování na vyhrazené stránce CePT.