Homo SAPiens
×××
Inspirace pro SAP a jejich novou éru zpracování dat v reálném čase. Jsem zvědavý, jestli jej někdo někdy ze SAPu nebo přidružených firem použije 🙂
(An inspiration to SAP and its new era of real data processing. I am just curious if someone from SAP or familiar companies around will use sometimes that slogan.)
×××
Homo SAPiens