Výpadek síťových služeb na serveru – 2 síťové karty

Pokud chcete používat pod Windows systémem dvě síťové karty, přičemž každá z nich je součástí jiného segmentu sítě, může se za určitých podmínek vyskytnout problém s (jakoby) náhodným výpadkem služeb, které na tomto systému běží, příklad…

Existuje Windows 2003 server (front-end), na které je spuštěna služba tomcat, jež umožňuje uživatelům služby přistupovat pomocí webového rozhraní/protokolu k datům uloženým v SQL databázi na jiném serveru (back-end). Front-end je umístěn v DMZ – tedy připojen jedním síťovým rozhraním, back-end je v LAN. Protože vyvstala potřeba připojit k front-endu napřímo jiný (blízce sousedící) subjekt, je třeba do front-endu instalovat nové (druhé) síťové rozhraní s jiným síťovým nastavením.

Klienti z LAN, kteří doposud systém bezproblémově používali však najednou čelí občasné a dočasné nedostupnosti systému. Nezobrazují se jim stránky v browseru, nefungují jiné typy spojení přes front-end.

Tato situace je pravděpodobně způsobena nesprávným nastavením síťového rozhraní. Ve vlastnostech spojení, a to u obou síťových rozhraní, musí být povolena volba „Network Load Balancing“, která bývá z výkonostních důvodů na single segmentech vypínána.