OpenFlow – evoluce síťové infrastruktury

OpenFlow je otevřený standard, který vývojářům umožňuje provoz experimentálních protokolů na běžně šířených aktivních prvcích v síti. Jde o funkcionalitu, kterou je možné obohatit komerční ethernetové switche, routery a bezdrátové access pointy.

OpenFlow nabízí standardizovanou platformu umožňující vývojářům experimentovat bez toho, aby byl dodavatel nucen odhalovat vnitřní procesy svých zařízení. V současné době je OpenFlow implementován všemi významnými výrobci a zařízení jsou již dostupné na trhu.

Jak OpenFlow vlastně funguje?

V klasickém routeru nebo switchi je rychlé přepínání paketů (data path) a vysokoúrovňové rozhodování o směrování (control path) přítomné v jednom a tom samém zařízení. Naproti tomu OpenFlow switch zmíněné dvě funkcionality odděluje. Data path zůstává stále na úrovni switche, zatímco je control path přesunuto na oddělený kontrolér, typicky běžný server. OpenFlow switch a kontrolér spolu komunikují prostřednictvím OpenFlow protokolu, který definuje zprávy typu packed-received, send-packet-out, modify-forwarding-table a get-stats.

Data path na OpenFlow switchi představuje již jen čistý výcuc z flow tabulky. Každý záznam ve flow tabulce obsahuje soubor polí, proti jejichž obsahu je flow kontrolován a také příslušnou akci (send-out-port, modify-field nebo drop). Tedy, pokud OpenFlow switch obdrží paket, který nikdy předtím „neviděl“ (neexistuje o něm záznam ve flow tabulce), odešle jej na kontrolér. Ten rozhodne, jak s paketem naložit. Může jej buď zahodit anebo přidat záznam do flow tabulky switche, kterým dá povel, kam se mají podobné pakety v budoucnu směrovat.

Zdroj:

Pro lepší představu si můžete stáhnout PPS prezentaci, nebo navštívit stránky komunity vyvíjející OpenFlow.