Reconfigure HA Host failed

Chyba, která se vyskytuje při akitvaci a následné deaktivaci Maintenance Mode na ESX serveru a bavíme se o vmware clusteru. Příčinou je nedostupnost „isolated address“ pro ESX server. Česky řečeno, ESX nevidí prvek ve svém subnetu, proti kterému ověřuje svoji dostupnost v dané síti. Defaultně je tahle hodnota prázdná a vmware používá pro identifikaci hodnotu gatewaye, která je nastavená v síťové konfiguraci ESX.

V případě nedostupnosti gatewaye (z důvodů bezpečnostních omezení v síti, omezení přístupu ESX do jiných sítí – např. internetu apod.) pak nelze na ESX serveru konfigurovat HA. Pro možnost úspěšně vracet ESX servery z Maintenance Mode zpět do HA clusteru je nutno nastavit parametr „das.isolationaddress“, který je potřeba vložit do konfigurace HA clusteru:

Cluster > Cluster Settings > VMware HA > Advanced Options > (Option: das.isolationaddress; Value: IP adresa některého viditelného prvku v síti)

Po zadání této hodnoty (společné nyní pro všechny ESX servery v clusteru) lze opět postižený server zařadit do HA.

Viz také: http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1026442 nebo http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1002787

(díky pane Faltýne) 🙂