Reconfigure HA Host failed 

Chyba, která se vyskytuje při akitvaci a následné deaktivaci Maintenance Mode na ESX serveru a bavíme se o vmware clusteru. Příčinou je nedostupnost „isolated address“ pro ESX server. Česky řečeno, ESX nevidí prvek ve svém subnetu, proti kterému ověřuje svoji dostupnost v dané síti. Defaultně je tahle hodnota prázdná a vmware používá pro identifikaci hodnotu gatewaye, která je nastavená v síťové konfiguraci ESX. (More …)