Proměny Ústí nad Labem – Fórum

Po Mírovém náměstí je zde další významná změna v půdorysu města – prostor kolem šikmého kostela, s tím související dopravní infrastrukturní úpravy (viditelné v pravé spodní části snímků).