Proměny Ústí nad Labem – Mírové náměstí

Zajímavý pohled se mi naskytl, když jsem pomocí webu mapy.cz porovnal vzhled města na leteckých snímcích v průběhu posledních osmi let. Zaměřil jsem se na nepsané centrum města – Mírové náměstí. No posuďte sami.