Neviditelné počítače ve firmě 4 – ostatní prostory

V přechozích jednom, dvou, třech článcích jste se mohli setkat s různými formami – skrytými počítači, na různých místech fiktivní firmy. Posledním místem, které rád zmíním, je to, co nazývám ostatní prostor. Připomínám, že doposud se podařilo objevit a zaměřit 31 různých druhů inteligentních zařízení. V ostatních prostorách mnoho z nich najdete také (chytré telefony, kamery, switche, počítače, notebooky atd.), no ale čeká nás ještě poslední článek, takže zbývají ještě některé formy, které se nikde jinde zatím nevyskytly.

Ostatní prostory bych pracovně rozdělil na čtyři sektory – recepci, kantýnu, údržbové prostory (rozvodny, výměníky atd.) a zbytek (exteriéry, vrátnice, velíny atd.). Tak tedy:

Recepce (+7)

Recepce je místo druhého kontaktu (po vrátnici) a je vybaveno tak, aby uspokojilo potřeby návštěv a recepční(ho) samotné(ho). Pravděpodobně zde bude nějaký stolní počítač nebo notebook, inteligentní telefon, tiskárna (s kopírkou a/nebo scannerem), mobilní telefon (pro případ výpadku kabelové telefonní sítě), fax, wi-fi router pro návštěvy, kiosek pro přístup na internet. Dále zde může být nějaký typ biometrické kontroly (kamera – pro tvorbu dočasné zákaznické přístupové karty – např. svého času Panasonic Pardubice). Může zde být také centrální pult interního rozhlasu (pravda, leckde se může vyskytnout i analogová varianta – pro účely článku počítejme s digitální). Na recepci také může být k vyzvednutí projektor, v zázemí recepce inteligentní myčka, inteligentní mikrovlnka, inteligentní lednice, automat na nápoje.

recepce

Kantýna (+4)

Kantýna je klíčovým „oddělením“ firmy. Jídelní lístek bývá často umístěn na předních příčkách při zjišťování návštěvnosti firemních dokumentů/webů. Pokladní v kantýně pravděpodobně bude používat inteligentní pokladnu, a zase inteligentní lednice, inteligentní mrazáky, inteligentní kotle, inteligentní mikrovlnky a automaty na nápoje. Může se tu vyskytnout i systém inteligentní ventilace, čtečky čárových kódů, RFID nebo jiných tagů, počítač v kanceláři vedoucí, tiskárna (/kopírka/scanner/fax), mobilní telefon, switch, možná nějaký server vyhrazený pro pokladní systém (zejména pokud je firma působící v kantýně outsourcingem).

pokladna

Údržbové prostory (+4)

Zde jsou uloženy energetické „orgány“ firmy, pokrývající jednak distribuci energetických médií (plyn, voda, elektřina, vzduch, chemikálie), ale také kumbály, požární šachty a EPZ, výtahy apod. Z hlediska energií jsou zde inteligentní čidla, inteligentní hradla, inteligentní rozvodné skříně, inteligentní regulace zásobníků (kotlů, bomb apod.).

Zbytek (+2)

Zbývají prostory (převážně) vně základních budov, jako jsou garáže, vrátnice, externí rezervoáry – retenční nádrže nebo zásobníky, parkoviště, zeleň. Zde se lze setkat téměř určitě s kamerovým systémem, vrátní používají počítače, digitální vysílačky, elektronickou váhu. Správa budovy může využívat inteligentní čidla pro měření povětrnostních podmínek (měření teploty pláště na různých světových stranách, měření externí teploty, vlhkosti, rychlosti větru, intenzity slunečního svitu) a regulovat tak odvětrávání, klimatizaci, ale i automatizované zalévání trávníků).

kamera

Dostali jsme se nakonec na krásné číslo 17 nových neviditelných počítačů:

 • kiosek
 • biometrická kontrola
 • interní rozhlas
 • inteligentní myčka
 • inteligentní mikrovlnka
 • inteligentní lednice
 • automat na nápoje
 • inteligentní pokladna
 • inteligentní mrazáky
 • inteligentní kotle
 • inteligentní ventilace
 • inteligentní čidla
 • inteligentní hradla
 • inteligentní rozvodné skříně
 • inteligentní regulace zásobníků
 • digitální vysílačky
 • elektronická váha

… což v součtu představuje celkem 48 různých typů počítačů, ukrytých v nejroztodivnějších „obalech“. Nezbývá, než si pogratulovat a hledat dál :-).

Díky za pozornost a těším se na shledání u dalších článků zde na hepteridě.