Neviditelné počítače ve firmě 3 – IT zázemí

Dnešní článek bude mírně odlišný od (prvních) dvou předchozích. Ukážeme si totiž skutečně neviditelnou techniku, která, narozdíl od té co je „na place“, zůstává skryta za zamčenými dvěrmi (nebo dvířkami). Základní místo pro IT zázemí tvoří místnost zvaná obvykle serverovna. Kromě serverů (tj. doslova služebníků, tj. velkých počítačů, které vykonávají nějaké služby pro uživatele – např. poštovní systém, systém oběhu dokumentů, systém pro přístup k internetu, ERP systém atd.) podle nichž dostal kamrlík své označení, se zde nachází již známé (ovšem ve velkém) switche, klimatizační jednotky (aby se neuvařila technika, která produkuje velké množství tepla – téměř 100% výkonu je vyzářeno ve formě tepla), UPSky (což jsou baterie, které drží celou infrastrukturu nahoře při výpadku elektrické energie), EPSka (systém pro hlídání objektů), různé appliance (dedikované=vyhrazené servery se specifickou funkcí, např. ovládat datové úložiště), datová úložiště (kam se ukádají firemní data a do kterých spadají i páskové/DVD/BR/VTL knihovny pro zálohování nebo archivaci dat a deduplikační jednotky pro optimalizaci/minimalizaci datového prostoru) a opět také kamery, (ADSL/ISDN) modemy (které slouží jako alternativní připojení při výpadku hlavního datového připojení, k izolaci přenosu z nanobuněk mobilního operátora, k zajištění přenosu EDI zpráv apod.), kontrolery pro bezdrátové sítě (které definují chování bezdrátové sítě v podniku). Tady všude jsou ukryté počítače.

UPSDeduplikační jednotkaWi-fi kontroler

Nesmím opomenout ani switche na trasách (které také byly zmíněny v druhém článku). A jsme u dalších 10 nových forem počítačů, rekapitulováno tedy:

  • servery
  • klimatizační jednotky
  • UPS
  • EPS
  • speciální appliance
  • datová úložiště
  • zálohovací a archivační úložiště
  • deduplikační jednotka
  • speciální modemy
  • kontrolery bezdrátové sítě

Suma sumárum, ve firmě jsme aktuálně objevili 31 různých forem počítačů a k plnému vědění už nám zbývají pouze ostatní prostory ve firmě – bude to zajímavý pallmall nejrůznějších podivností.