Neviditelné počítače ve firmě 2 – Skladové a výrobní prostory

V předchozím článku jsme poodhalili formy počítačů, které můžeme rozpoznat při pobytu v kancelářích. Seznámili jsme se s tím, proč je dobré si uvědomovat, co vše je počítač (zejména z pohledu bezpečnosti používání zařízení) a vyjmenovali minimálně čtrnáct různých případů – od klasických stolních „strojoven“, až po rafinovaně schovaný wi-fi router kdesi v rohu kanclu. No a protože bylo vše šito na míru fiktivní výrobní firmě, posuneme se z kanceláří do prostor výroby a skladování dílů, výrobků nebo polotovarů.

Skladové a výrobní prostory

Společná zařízení (počítače), která lze potkat i v průmyslových prostorech, vynechám – tedy stolní počítače, laptopy, tiskárny, mobilní telefony a další případné již vyjmenované typy. Specifickou záležitostí, zejména skladových prostor (z důvodů přesné lokalizace položek např. při řízení chaotického skladu), ale i na trase výrobních linek (z důvodů plnění požadavků kvalitářů na trasovatelnost výrobku) jsou čtečky tagů. Tagy jsou myšleny značky, které slouží k identifikaci daného prvku. Může to být například štítek s čárovým kódem (1D), QR kódem (2D), RFID čipem, MFD ražbou apod.

Bezdrátová čtečka tagů

Bezdrátová čtečka tagů

Tyto čtečky jsou také v podstatě přenosné počítače, které obsahují často systém Windows Mobile (Windows CE 5.x, 6.x), např. od výrobců Toyota Denso, LXE, Intermec, Motorola, případně jiný (vlastními silami vyvíjený) operační systém, např. starší čtečky Toyota Denso řad 300 a 7500. Dále zařízení obsahuje vstupní části – dotykový displej, klávesnice, laserová/optická+LED čtečka, ale i mikrofon, wi-fi modul a možnost modulu SIM pro přímé telefonování ze čtečky nebo pro vzdálené ovládání zařízení. Zejména wi-fi možnost klade zvýšený důraz na zabezpečení bezdrátové sítě. Čtení sice představuje většinou přenos jen několika jednoduchých dat, nicméně wi-fi může být nedobrovolnou vstupní branou do celé podnikové sítě.

Když už jsme u čtení tagů, podobně jsou počítači také stacionární čtečky (nepřenosné) od jednoduchých s omezenými možnostmi až po systém vybavený displejem a klávesnicí. Kromě čteček se lze na výrobních linkách setkat s počítači, které bývají nedílnou součástí těchto linek. Jedná se o tzv. PLC počítače a slouží především k programování, ovládání a generaci datových výstupů z dané výrobní linky. Jedná se v principu o jednočipové stroje (což není zase až tak nutné vědět), které jsou ale programovatelné a zneužitelné (o čemž nás přesvědčila smrtící kombinace „viru“ Stuxnet a PLC strojů pracujících se software od firmy Siemens – Írán a další v roce 2009+). U linek ještě chvilku zůstanu. Nachází se zde totiž ještě další možný případ, a to zpravidla průmyslově upraveného PCčka, které slouží jako inspekční stroj (počítač, který „hlídá“ prostřednictvím nějakého software parametry linky a produkovaných výrobků. Opět zde najdeme systémy Microsoft Windows nebo systémy na bázi Unixu.

PLC

PLC

Ve skladových a výrobních prostorech se opět můžeme setkat s prvky, které tvoří součást podnikové datové infrastruktury. Jedná se o wi-fi routery nebo switche (ty bývají uzamčené v malých skříních kdesi ve výšce nebo jiném, běžným způsobem hůře dostupném, místě). No a tam, kde bývá z důvodů charakteru prostor hůře dostupný signál mobilního operátora, se ještě kdesi ve výšinách může nalézat nějaký druh základnové stanice (mikro-, nano- nebo femtobuňka), což bývá opět počítač se systémem na bázi Linuxu (např. OpenWRT) a nějakým modulem pro vysílání a příjem v daném kmitočtovém pásmu.

Na závěr ještě uvedu možné diagnostické přístroje, které používají údržbáři pro analýzu stavů výrobních linek nebo podpůrných prvků (elektrické napájení, přívod plynu, vody, chemikálií apod.). A na úplný koneček digitální kamery s vlastním operačním systémem (a webovým serverem pro dálkovou konfiguraci a sledování).

Pokud tedy dobře počítám, příbylo nám dalších sedm nových forem (nepočítám wi-fi router ani switch, které byly uvedeny v minulém článku), tedy:

  1. Čtečky tagů mobilní
  2. Čtečky tagů stacionární
  3. PLC počítače
  4. Inspekční stroje
  5. Základnové stanice
  6. Diagnostické přístroje
  7. Digitální kamery

Dohromady jsme už v naší fiktivní fabrice nalezli 21 různých typů počítačů a já se vsadím, že dokážete vyšťourat z nejzapadlejšího koutu haly další nový, který zde ještě nebyl zmíněn. Takže to byl letem světem pohled do továrních hal a příště nás čeká návštěva IT prostor.

Do té doby krásné žití 🙂