Jak získat ASDM Launcher

  1. Připojit se SSL k internímu rozhraní Cisco ASA (https://x.x.x.x)
  2. Přihlásit se platným jménem a heslem
  3. Kliknout na „Install ASDM Launcher and Run ASDM“
  4. Uložit soubor „asdmYY-install.msi“
  5. Spustit a projít Průvodce