Android, VPN a Cisco – příprava zařízení

V předchozím článku byl k disposici základní přehled prostředků, které jsou nezbytné pro zprovoznění procesu datových přenosů v rámci VPN. Ta je požadována mezi zařízením Google Android a Cisco ASA a jak bylo napsáno, není to záležitost na jeden click.

Tento článek by vás měl seznámit s detailním postupem, jak připravit droidí zařízení před samotným sestavením VPN. Z důvodů čistě konkrétních bude pozornost věnována zařízení Samsung Nexus S a počítačům s operačním systémem Microsoft Windows. Předem upozorňuji, že popisované postupy mohou ovlivnit správnou funkčnost zařízení a je tedy na vás jak rozhodnutí, tak odpovědnost za případné problémy, které si aplikací těchto postupů způsobíte. Zde uvedené postupy vedou ke ztrátě nastavení telefonu a mohou vést také ke ztrátě dat.


Protože budeme potřebovat propojit droid s počítačem, a to prostřednictvím USB kabelu, zkontrolujeme stav USB driverů. Pro představu připojuji instruktážní video, které samozřejmě okomentuji v textu pod ním:

 1. Nejprve stáhněte z Google aktuální verzi Android SDK.
 2. Rozbalte stažený .zip soubor do připravené složky na počítači, např. „C:\Android\SDK“.
 3. Na telefonu tapněte na „Settings > Applications > Development“ a ujistěte se, že je „Debugging ON“.
 4. Propojte telefon přes USB kabel s počítačem. Windows by měly detekovat nové USB zařízení. Pro uživatele Microsoft Windows 7, pokud budou mít obtíže s instalací: vyzkoušejte tento postup.
 5. Po dokončení instalace ovladače otevřete příkazový řádek a napište následující sekvenci (pokud se objeví hláška, že daný soubor nebylo možné najít, ručně stáhněte adb soubory např. z této lokace a rozbalte je do adresáře „C:\Android\SDK\tools“)
cd\
cd Android\SDK\tools
adb devices
Mělo by se objevit okno s výpisem sériového čísla vašeho droidího zařízení. Pokud se tak nestane, bude potřeba ovladače přeinstalovat.
 1. Pro reinstalační poces použijte aplikaci PDANet.
 2. Projděte průvodce instalací, využijte vytvořené adresářové struktury a zopakujte krok s příkazovou řádkou (viz výše – bod 5).
Pokud ani tato metoda nebude úspěšná, zkuste ještě následující postup:
 1. Stáhnetě aplikaci USBDeview.
 2. Jelikož je droid stále připojen k počítači, spusťtě USBDeview, seřaďte si seznam podle výrobce a smažte všechny ovladače.
 3. Nyní odpojte kabel od počítače a opět ho připojte.
 4. Správné ovladače by se měly začít automaticky instalovat.
 5. Po instalačním procesu proveďte kontrolu, zda je vše v pořádku. Otevřete v počítači správce zařízení a klikněte na „Android Phone“. Klikněte na záložku „Hardware“ a zkontrolujte, zda seznam obsahuje typové ovladače ADB.
A na závěr přípravných prací kolem konektivity je tu několik adb příkazů (popis je převzat z webu http://www.unlockr.com):

adb devices – lists which devices are currently attached to your computer

adb install <packagename.apk> – lets you install an Android application on your phone

adb remount – Remounts your system in write mode – this lets you alter system files on your phone using ADB

adb push <localfile> <location on your phone> – lets you upload files to your phones filesystem

adb pull <location on your phone> <localfile> – lets you download files off your phones filesystem

adb logcat – starts dumping debugging information from your handset to the console – useful for debugging your apps

adb shell <command> – drops you into a basic linux command shell on your phone with no parameters, or lets you run commands directly

V dalším článku se budeme věnovat odblokování bootloaderu, flashování image a samotnému rootování telefonu.