Rozšíření diskové kapacity pomocí nástroje DiskPart

K rozšíření kapacity svazku z diskového pole (např.) pro konkrétní server lze využít nástroje Windows – diskpart.exe, a to následujícím způsobem.

C:\diskpart

DISKPART> list volume

Podle zobrazení vybereme volume x, který chceme „nafouknout“. A ten vybereme a rozšíříme o požadovanou hodnotu:

DISKPART> select volume x

Volume x is the selected volume.

DISKPART> extend

DiskPart successfully extended the volume.

Zkontrolujeme provedené rozšíření. U procesovaného volume se objeví hvězdička:

* Volume x