Řešení špatné znakové sady při tisku z Wordu 2003

Upravte registr pod uživatelem, který má tento problém, přidáním položky DefaultCPG jako defaultní kódové stránky 1250 (střední Evropa):

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options]

„DefaultCPG“=dword:000004e2