Source: win32k, Event ID: 244

Failed to create a desktop due to desktop heap exhaustion.

Řešení:

Problém nastává, pokud je překročená paměť, vyhrazená pro terminálovou relaci (např. přes RDP). Je-li překročena defaultní hodnota bufferu „desktop heap“ nebo „session paged pool“, programy nemusí běžet korektně.

Defaultní hodnota desktop heapu pro 32-bitový Windows Server 2003 je 20 MB, pro 64-bitový systém je to 104 MB. U session paged poolu je tato hodnota 16 MB (32-bit) nebo 64 MB (64-bit).

Tyto hodnoty se dají měnit prostřednictvím registrů, ale je třeba dát pozor, aby součet obou hodnot nepřesáhl 512 MB. Také je dobré si uvědomit, že se jedná o parametry pro jednu relaci, takže čím více paměti je vyhrazeno pro obě hodnoty, tím menší počet relací je server schopen obsloužit.

Hodnoty nalezneme ve větvi registru:

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management

 

Desktop deap určuje klíč SessionViewSize (hodnota REG_DWORD), session paged pool určuje klíč SessionPoolSize (hodnota REG_DWORD).

Tyto hodnoty měňte po 16 MB blocích, dokud ze systémového logu nevymizí chyba 244.