Chyby při testech „Redir and Browser“ – souvislost s Microsoft Exchange

Po zjištění plnících se front na konektoru mezi interním MS Exchange serverem a edge SMTP forwarderem (realizovaným v IIS na Microsoft ISA serveru umístěného v DMZ) byly objeveny chyby, které poukazovaly na problém komunikace mezi edge serverem a doménovými kontrolery, proti kterým probíhá AA (autentizační a autorizační) proces uživatelů, kteří chtějí surfovat/posílat maily.

Po spuštění příkazu „netdiag /fix“
výpis obsahoval tyto chyby:

Redir and Browser test . . . . . . :
Failed
List of transports currently bound to the Redir

NetbiosSmb
NetBT_Tcpip_{01FB355B-D6CD-4888-B973-E563DD8D2F69}
The redir is bound to 1 NetBt transport.
List of transports currently bound to the browser
NetBT_Tcpip_{xxxxxxxx-D6CD-4888-yyyy-E563zzzzzzzz}
The browser is bound to 1 NetBt transport.
[FATAL] Cannot send mailslot message to ‚\\DOMENA*\MAILSLOT\NET\NETLOGON‘
via redir. [ERROR_BAD_NETPATH]

DC list test . . . . . . . . . . . :Failed

Failed to enumerate DCs by using the browser. [ERROR_NO_BROWSER_SERVERS_FOUND]
List of DCs in Domain ‚DOMENA‘:
Dc1.domena.cz

Dc2.domena.cz

Je patrné, že první chybová hláška
poukazuje na podporu NetBIOSu na protokolu WINS na síťové kartě, který (až na
výjimky) není třeba používat.

Řešením je tedy zákaz NetBIOS
funkcionality na síťové kartě stroje, který chyby generuje.

Správný výpis příkazuj „netdiag /fix“
je tedy po zásahu:

Redir and Browser test . . . . . . :Skipped
There are no interfaces that have NetBT enabled. [Test skipped]

DC discovery test. . . . . . . . . : Passed

DC list test . . . . . . . . . . . : Passed        dc1.domena.cz