Vyšetřování špionáže proti Wikileaks: zveřejněný příkaz na základě PATRIOT Act.

Středa, 24. Srpna 2011

Objevil se další důkaz v případu Juliana Assange a WikiLeaks v otázce státního tajemství Spojených států amerických, které je vyšetřováno Velkou porotou. Soudem byly vyžádány další informace o organizaci a jejím zakladateli, tentokrát dle zákona „PATRIOT Act“. Velká porota se sešla v Alexandrii  (Washington DC) s cílem zpracovat případ špionáže Juliana Assange, zakladatele organizace. Poslední požadované informace byly veškeré záznamy držené DNS hostingem Dynadot v Kalifornii, odkazující na wikileaks.org, WikiLeaks a Juliana Assange.

WikiLeaks právě obdrželo kopii čerstvě zveřejněného soudního příkazu, který obsahoval podpis soudce ze dne 4. Ledna 2011. Jménem PATRIOT Act bylo nařízeno, aby Dynadot, registrátor domény wikileaks.org, poskytl vešekeré informace, které se vztahují k WikiLeaks, Julianu Assange a wikileaks.org.

Příkaz dále říká, aby Dynadot předal následující informace za časové období od 1. Listopadu 2009 dodnes, včetně třech dní  od od obdržení příkazu:

  1. jména zákazníků služby, uživatelská jména a ostatní identity
  2. Poštovní adresy, adresy bydlišť, obchodní adresy, emailové adresy a další kontaktní informace
  3. Záznamy o připojeních nebo záznamy o časech navázaných spojení a jejich délce
  4. Délka trvání služby (včetně počátečního data) a typy využívaných služeb
  5. Telefonní nebo identifikační čísla nebo jiné zákazníické číslo nebo identita, včetně jakékoliv dočasně přidělené síťové adresy a
  6. Prostředky a zdroje plateb za takové služby (včetně jakýchkoliv čísel kreditních karet nebo bankovních účtů) a jakékoliv účetní záznamy.

Dále:

  1. Záznamy o uživatelských aktivitách pro jakékoliv spojení učiněné z nebo k jejich uživatelskému účtu
  2. Nesporné informace související s obsahem jakékoliv komunikace nebo obsahem souboru uložených pro nebo od uživatelského účtu, jako např. zdrojové a cílové e-mailové adresy a IP adresy.
  3. Korespondence a poznámky k záznamům souvisejících s uživatelským účtem.

WikiLeaks neví, co za informace, pokud nějaké, poskytnul Dynadot soudu. Požadavek následoval za předvoláním, které bylo tento rok, ale dříve, odesláno Twitteru, aby poskytl informace, které udržuje o WikiLeaks, Julianu Assange a některých jeho kolezích. Pro další informace čtěte plné znění příkazu zde (PDF).

Pomozte WikiLeaks proti těmto útokům.

Zdroj:

http://wikileaks.org/US-espionage-investigation-against.html