Defaultní AMD Vmware NIC a velký provoz – krátce, jasně, efektivně

Virtuální stroje, u kterých pološílení administrátoři nechávají defaultně nabízený síťový adaptér, trpí často neduhem příliš velkého provozu na síťové kartě, a to hlavně na příchozí straně. Ne, vmtools skutečně nestačí, ať vám v Arrows ECS u nákladového nádraží nakládali cokoliv. AMD werk je na hovno.

Daleko lepší je použít buď další možný adaptér Intel E1000 anebo stáhnout ovladače přímo ze stránek Intelu. Narozdíl od AMD podporují OFFLOAD a umí si s porodností paketů na síťovce bravurně poradit.