FreeNAS – sdílení ve Windows bez domény

Jednotlivá systémová nastavení storage jsme si ukázali minule, nyní se podíváme na standardizovanou konfiguraci webGUI pro sdílení storage bez Windows domény, tj. bez Active Directory, pouze s CIFS (a případně SSH). Položka, která není uvedena je buď ponechána v defaultním nastavení, anebo je OFF.

  1. Storage > Volume > Change Permissions >Mode: R/W/E pro Owner/Group/Other > OK
  2. Sharing > Windows > Edit > (nastavit jméno, path na volume, Browsable to Network Clients: ON, Show Hidden Files: ON, Guest Account: dle potřeby, Allow Guest Access: ON) > OK
  3. Services > CIFS > Authentication Model: Local User, NetBIOS name: dle potřeby, Workgroup: dle potřeby, Description: dle potřeby, DOS charset: dle potřeby, UNIX charset: dle potřeby, Log level: dle potřeby, Guest Account: dle potřeby, Allow guest access: ON, Large RW support: ON, Send files with sendfile(2): ON, EA Support: ON, Support DOS file Attributes: ON, Enable AIO: ON
Enjoy.