Práce se v čase mění. Ze stresotvorné studnice, ze které čerpáš techniky k efektivnímu dosažení výsledku, přes stereotypní chuchvalec, ve kterém hledáš podněty a směr vzhůru, až po filozofickou úroveň, kdy se vědění o práci mění ve vědomí práce. V ní už se techniky rozostřují a stáváš se svou prací. Proto Gatesové odcházejí ze scény a stávají se filantropickými guru 🙂 A kde jsi ty?