FreeNAS – alternativa a začátek

Řešit úložiště dat ve firmě znamená ponořit se do poměrně složité, multidisciplinární problematiky (síťová znalost, znalost operačních systémů, znalost firemních politik, znalsot legislativy atp.) a sestavit řešení akceptovatelné pro konkrétní podmínky. Kromě velkých systémů, které disponují vysokým stupněm dostupnosti a ochrany, se občas může hodit nějaké to úložiště „mimo“ hlavní proud. I přesto, že FreeNAS lze použít s úspěchem pro velká řešení (a souborový systém ZFS má k tomu vskutku silné nástroje), já jsem se rozhodl jej nasadit na nevyužité SATA pole SUN StorageTek. Jak bude níže patrné, platformou pro běh samotného operačního systému je virtuální stroj sídlící na ESXi 4.1.1 serveru.

SUN StorageTek

Instalace FreeNAS 8.0

  • Stažení ISO ze webu http://www.freenas.org, ideální je použít 64-bitovou verzi FreeNAS (použitý defaultní ZFS má doporučeno minimum 4 GB čisté RAM, tj. ca. 6 GB celkové), která umožňuje obsluhovat 4GB+ RAM
  • Vytvoření virtuálního stroje, ve Vmware existuje přímo template pro FreeBSD, ze kterého FreeNAS vychází – v mém případě mám k dispozici pouze 4 GB fyzické RAM na hypervisoru a tak volím 32-bitovou verzi
  • Mapování staženého .ISO obrazu na nově vytvořeném virtuálu a bootování z CD
  • Po výběru destinace (kam OS nainstalovat) proběhne základní nastavení.

Nastavení systému

Bootování probíhá poměrně pomalu, nepřidá tomu ani vysloužilý HP ProLiant G5 s dvěma Intely @ 1,6 GHz

1)      Pro mě zatím konfigurace síťového rozhraní …

http://0.0.0.0/
Enter an option from 1-9:    1
1) em0
Select an interface (q to quit): 1
Delete existing config? (y/n) n
Configure interface for DHCP? (y/n) n
Configure Ipv4? (y/n) y
Interface name: pojmenování adaptéru
Several input formats are supported
Example 1 CIDR Notation:
    192.168.1.1/24
Example 2 IP and Netmask separate:
    IP: 192.168.1.1
    Netmask: 255.255.255.0, /24 or 24
Ipv4 Address: vyberte formát popsaný v příkladech
Saving interface configuration: OK
Configure Ipv6? (y/n) n

Pokud vše proběhne v pořádku, měli byste na obrazovce vidět následující hlášku:

You may try the following URLs to access the web user interface:
http://vaše_ip/
Enter an option from 1-9

2)      … a přihlášení přes webové rozhraní

Defaultní přihlašovací jméno je „admin“ a heslo „freenas“.

 

Zdroje:

http://doc.freenas.org – obecná dokumentace k systému