Jsou GPS souřadnice osobním údajem?

Pracovní skupina, která se zabývá touto problematikou, doporučuje zahrnout GPS souřadnice lidí pod hlavičku osobních údajů. S odpovídajícími pravidly zacházení.Tato zpráva se objevila v souvislosti s tichým sběrem a kumulaci zmíněných informací např. firmami Google (na serverech Google) nebo Apple (uvnitř uživatelských zařízení), jak bylo zmíněno v podobném článku zde. Podle šéfa pracovní skupiny, která se pro EU touto problematikou zabývá, by mělo být s lokalizačními daty zacházeno stejně, jako s daty osobními. Jejich sběr by měl tedy fungovat na základě modelu opt in/opt out.

Více: Location data is personal and private confirms EU watchdog