Snímání dat ve výrobě – bezdrátové přenosy 2

V předchozím článku byl stručně popsán vývoj bezdrátových sítí v průmyslovém prostředí a ukázkový případ řešení problémů. V tomto článku bude v kostce, heslovitě shrnuto, na co všechno se podívat, je-li problém v komunikaci mezi koncovými zařízeními (např. čtečkami čárových kódů) a WLAN.

Soubor rozšíření v sítích Cisco, které umožňují zvýšení efektivity datových přenosů. V současnosti existují 4 úrovně podpory v koncových zařízeních různých výrobců. Zapnutá podpora v Cisco sítích může způsobovat problémy s konektivitou u starších terminálů Toyota Denso BHT-282, a proto se doporučuje ji v takovém případě vypnout (Aironet IE – disable).

Jde o maximální velikost přenášeného datového rámce (frame) v rámci přenosového protokolu. U ethernet sítí je výchozí velikost rámce 1500 bajtů. Pokud je potřeba přenášet větší datové jednotky, dojde k tzv. fragmentaci a data jsou rozdrobena do více rámců. Příliš vysoká hodnota MTU může, v kombinaci s nepříznivým přenosovým prostředím bezdrátového signálu, způsobit horší odezvy ekosystému. Rámce jsou častěji opakované, tedy čím větší rámec, tím vyšší nároky na přenosové pásmo a tím pomalejší odezvy. Výrobní prostory jsou synonymem nepříznivého přenosového prostředí.

Jde o mechanismus ochrany řídících rámců, které se starají o režijní funkce WLAN – autentizace, asociace, deautentizace, deasociace koncových zařízení, vysílání beaconů atd. Tyto rámce standardně nejsou nijak šifrované a mohou být snadno přečteny a zneužity útočníkem (DoS, MitM, slovníkové útoky). U zařízení Toyota Denso BHT-282 byly zjištěny problémy s asociací/autentizací proti Cisco WLAN, kde byla MFP zapnuta. Po zvážení bezpečnostních rizik proti funkcionalitě ekosystému je doporučeno ji vypnout.

Jde o aplikaci základní QoS, která umožňuje optimalizovat přenosové pásmo WLAN pro streamované přenosy (video, audio, VoIP apod.). Pro firmy, kde ani jedna ze služeb uvedených v závorce není provozována, doporučuje se vypnout WMM.

A jedno odlehčení na závěr…