Aby HP DataProtector správně zálohoval single mailboxy Exchange, je nutné, aby služba DP INET startovala pod administrátorským účtem Exchange. Kdo si to nepamatuje a dva dny dští síru, nechť se ozve, založíme klub 🙂
Více třeba na straně 126 zde: http://bizsupport2.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c01631238/c01631238.pdf