T4C 3 (1.část)

Automatické dojení, které zde v několika dílech popisuji, neznamená pouze přítomnost robotického dojiče a několik opatření pro motivaci krav dobrovolně se jít podojit. Společnost Lely již celou řadu let intenzivně zkoumá a ptá se farmářů, co je pro ně důležité a jaké informace potřebují pro řízení svých stád, a tak vyvinula program T4C (Time for Cows) pro řízení managementu automatického dojení. Pro rozsáhlost této kapitoly ji rozdělím na 2 až 3 části, v této první se dozvíme něco o základech programu.

Vývojovým předkem byl program X-pert, který pracoval v DOSovském prostředí a nabízel základní informace o jednotlivých kravách a jejich parametrů dojivosti, již tehdy zaznamenal významné obliby u farmářů po celém světě. S postupným vývojem operačních systémů a informačních technologií přišli vývojáři s bezkonkurenčním T4C verze 1 a později verze 2. S velkým rozmachem farem používající dojící roboty se začaly objevovat velké farmy, vyžadující již odlišné zacházení s databázovými systémy, a proto se objevila poslední verze T4C 3, která se od ostatních verzí liší v řadě nadčasových funkcí, odlišné grafice a inovovanými algoritmy pro zpracovávání dat.

Ještě než se pustím do popisu samotného T4C, chtěl bych se pozastavit nad neustálými dohady zastánců toho či onoho dojícího robota. Každý výrobce automatického dojícího zařízení se snaží vyvinout nejdokonalejší senzory a detektory, které odhalují různé parametry kvality mléka (konduktivita a barva mléka, počet somatických buněk, obsah tuku a bílkoviny,…) a zdravotního stavu krav (hmotnost, pohybová aktivita, intenzita přežvykování, úroveň tuku a bílkoviny,…), ale tyto jakkoliv složité a nákladné přístroje poskytují pouze data, která, nejsou-li správně zpracována a správně interpretována nejsou ničím jiným než nepoužitelnou řadou velkého množství čísel. S tímto argumentem operuje Lely již celou řadu let, a tak finální sestavy, upozornění a analýzy nabízené T4C poskytují relevantní informace potřebné k snadnému řízení stáje s automatickým dojením.

Účelem T4C není zdržovat farmáře u počítače hodiny, ale během několika minut nabídnout vše potřebné. 2 x denně 20 minut je maximální potřebný čas ke zjištění všech klíčových dějů.  Co ho vlastně zajímá, když přijde ráno na farmu?

T4C 3 úvodní obrazovka

 

Vše je mu nabídnuto při jednom pohledu do úvodní obrazovky programu. V pravé části obrazovky je tzv. Přístrojová deska s budíky-indikátory, které zobrazují řadu parametrů a jejich trend. Popis parametru, pohyblivý průměr za 24 hodin a v závorce pohyblivý průměr za poslední týden se nachází pod indikátorem. Pokud ručička budíku klesá a míří do červeného, zelený bod červeně bliká a oznamuje tak přítomnost nového upozornění. Při kliknutí na něj, se farmář přesune o úroveň níž ke skupině, na kterou se upozornění vztahuje a dál k sestavě, která odhalí konkrétní krávu nebo skupinu krav způsobující celkové zhoršení sledovaného parametru. Všechny budíky jsou v základu nastavené na úroveň celé farmy, ale je možno je změnit na nižší úroveň skupiny nebo robota. Těchto indikátorů je k dispozici v současnosti 23 a postihují oblast dojivosti, spotřeby jádra v robotu, efektivity dojícího robota a úrovně tuku a bílkoviny.

 

Ve střední části se nachází Oblíbené zprávy farmáře, které v tomto místě pracují i jako upozornění.  Lze sem zařadit jakoukoliv z Výchozích zpráv Lely. Sestavy s číslem 01-20  farmář kontroluje 2 x denně a podle nich se točí rytmus ve stáji. V první řadě se zajímá o krávy, které bude potřeba doprovodit do robota, o krávy s předchozím neúspěšným podojením, o krávy s upozorněním na zdraví vemene atd. Následují sestavy 21-40, které by měl kontrolovat minimálně 1 x denně. Sem patří sestavy reprodukce jako Očekávaná říje, Očekávaná inseminace, Očekávané zasušení, otelení a Pravděpodobnost říje, jenž na základě pohybové aktivity a ruminace indikuje možnou říji a optimální dobu k inseminaci. Dle dosavadních výzkumů vyplývá, že člověk je schopen detekovat 7 z 10 říjí. Systém pohybové aktivity a intenzity přežvykování 9 říjí z 10. Zprávy a grafy s číslem nad 40 jsou detailnější krátkodobé i dlouhodobější analýzy dojivosti, laktace a efektivity robota, zastavení se u jediné by zabralo další článek.

V každé textové sestavě lze jednoduše krávy řadit podle všech přítomných parametrů, a tak může být sestava použita pro více účelů. Každou zprávu lze samozřejmě exportovat do aplikací MS Excel, MS Word nebo Acrobat Reader. Po zjištění krav z dané zprávy, která je původcem nějakého problému se jedním kliknutím přesuneme do Karty krav, kde je celá řada sestav vztahující se přímo k danému zvířeti, a tak lze během několika okamžiků zjistit celou řadu užitečných informací od každé návštěvy robota, časů dojení a rozdojení, spotřeby množství krmiva, přes grafy pohybové aktivity a kvality mléka po zdravotní záznamy a kalendář reprodukce.

Graf pohybové aktivity a intenzity přežvykování s 3 výraznými říjemi

Pokud farmáři nestačí 37 základních zpráv a grafů, může si je upravit nebo jednoduše vytvořit své vlastní, které je možno sdílet s jinými farmáři pomocí nástrojů exportu a importu.

Podle dosavadních zkušeností jsou farmáři, kterým pro řízení stáda stačí základní sestavy a analýzy, 2-3 denně posedí u T4C, zkontrolují, zda-li všechno běží tak, jak má, ověří několik sestav a na jejich základě provedou potřebné zásahy a opatření. Na druhé straně jsou tací manažeři, kteří vytvářejí rozmanité zprávy o velkém počtu porovnávaných parametrů a kromě základních operací získávají složitá data a podklady pro ekonomické řízení své farmy. Každý si z T4C vezme právě to, co zrovna potřebuje, upraví si ho podle svých potřeb a na základě získaných informací vede svá stáda ekonomicky efektivněji, rychleji rozpozná změnu zdravotního stavu jednotlivých zvířat nebo včas zachytí krávy v říji.

Příště se zastavíme u reprodukčního kalendáře programu.

 

Petr Štrébl