T4C 3 (1.část) 

Automatické dojení, které zde v několika dílech popisuji, neznamená pouze přítomnost robotického dojiče a několik opatření pro motivaci krav dobrovolně se jít podojit. Společnost Lely již celou řadu let intenzivně zkoumá a ptá se farmářů, co je pro ně důležité a jaké informace potřebují pro řízení svých stád, a tak vyvinula program T4C (Time for Cows) pro řízení managementu automatického dojení. Pro rozsáhlost této kapitoly ji rozdělím na 2 až 3 části, v této první se dozvíme něco o základech programu. (More …)