Společnosti VanDyke Software a Amplitude…

Společnosti VanDyke Software a Amplitude Research provedly průzkum mezi 350 respondenty-profesionály z oblasti sítí a IT obecně a zjistily následující zdroje průniků:

 

Zdroje intruze, rok 2010

 

Z výše uvedeného vyplývá celkem alarmující zjištění, že firmy v hojné míře dlabou na existenci a/nebo dodržování bezpečnostních směrnic a že nedbalostí je celkově způsobeno min. 36% incidentů. Ku příkladu z nedávné minulosti (a současnosti) lze zmínit úspěch útoku červa Stuxnet, právě kvůli slabému (rozuměj defaultnímu, nezměněnému) heslu Siemens aplikací.

Zdroj:

Most large companies hit by hack attacks, survey shows