Volný.cz přijímá heslo v plaintextu. Co to znamená? Pokud někdo na počítač uživatele, který používá např. mail na volném, nasadí packet sniffer, uvidí pod filtrem (např. http.request.method == POST) uživatelovo heslo. Smutné.

Aktualizace – obrázky:Obrázek č.1

Obrázek č.2