Šifrování databáze Microsoft Access

Pro případ, že se tím bude někdo zabývat:
http://office.microsoft.com/en-us/access-help/encrypt-a-database-by-using-a-database-password-HA010096299.aspx. Pozor, databáze otevírat ve výhradním režimu.

Ukázka aplikace:
http://www.developer.com/tech/article.php/724731/Encrypting-an-Access-Database.htm

„Access 2007 uses the Microsoft Cryptographic API. This means that it will support any cryptographic algorithm available within Windows as a Cryptographic Service Provider (CSP). This is a great improvement over earlier versions of Access, which only supported a built-in, weak encryption algorithm.“

Rozdíly mezi 2003 a 2007
http://blogs.msdn.com/b/access/archive/2008/05/19/encryption-vs-encoding.aspx