Právo versus oprávnění, dělník versus otrok

Uživatelům českých Windows produktů mírně mate hlavy český překlad systémových hlášení, který leckdy ignoruje rozdíl mezi právem (angl. RIGHT) a oprávněním (angl. PERMISSION). Rozdíl je přitom více než markantní. Asi jako mezi jablky a hruškami.

Tak tedy stručné opakování.

Oprávnění – Permissions

Oprávnění je sada opatření, které určují, jakým způsobem se nakládá s nějakým objektem (soubor, adresář, tiskárna apod.). Např. že uživatel jeronym.karasek může číst obsah adresáře Novinky, ale nemůže do něj zapisovat.

Oprávnění na objektu určuje vlastník daného objektu. Vlastníkem může být jakýkoliv uživatel a není nutné, aby to zároveň musel být administrátor.

Typickou ukázkou ze života je otrok. Otrok funguje na základě oprávnění svého pána.

Práva – Rights

Narozdíl od oprávnění, práva nejsou vázána na objekty, ale aplikují se na uživatele nebo skupiny. Práva nám říkají, zda daný uživatel může např. vytvářet uživatelské účty, vypínat server, logovat události atp.

Typickou ukázkou ze života je dělník. Dělník funguje na základě práva daného smlouvou.