Snížení výkonu svazku po migraci pomocí DiskSafe

Pokud uvažujete o pořízení nového úložiště pro data, např. formou nové SAN architektury nebo diskových polí, možná se bude hodit nástroj DiskSafe od firmy FalconStor (více např. zde: http://www.falconstor.com/tk.php?tk=3ZD3CF4ECE6313218777649749819BA5), který pomůže zajistit (téměř) bezvýpadkovou změnu destinace dat pro uživatele.

Tento nástroj funguje na principu agenta, který se instaluje na stanici/server, který má připojené úložiště, jež hodláme migrovat jinam. Agent umožní tvorbu on-line nebo off-line zrcadla starého datového svazku do nového úložiště. Během dne „D“, na který máme naplánovaný konečné „přepnutí“ destinace, pak stačí původní svazek od serveru odpojit (přes management pole, ze kterého je svazek serveru poskytován), přepísmenkovat mirror z DiskSafe na písmenko původního svazku a (někdy je nutné) provést rescan v disk manageru.

Problém

Po migraci se může stát nepříjemná věc. Nový svazek (nyní poskytovaný ze zánovního úložiště, od nějž se očekávají heroické výkony) je línější než starý a celkově se chová nepružně. Pokud jste si jisti, že to není výkonem nového úložiště (např. měřením I/O provozu, přenosových rychlostí při čtení/zápisu a latence na straně úložiště), chyba může být právě v samotném procesu mirroru. Chyba se dá odhalit poměrně dobře, pokud máte nástroj podobný IOmeteru (ke stažení např. zde: http://www.iometer.org/doc/downloads.html), který vykazuje buď vysoké hodnoty latence (desítky, spíše stovky až tisíce ms) při sekvenčním i náhodném čtení a/nebo nízkou přenosovou rychlost při sekvenčním čtení/zápisu a/nebo nízkou hodnotu I/O operací při náhodném čtení/zápisu.

Domnělou příčinou se ukázal formát NTFS, který byl u původního svazku připraven pro strukturu disků starého úložiště. Teoretický předpoklad se zřejmě ukázal jako správný, protože tvorbou čistého nového svazku na novém úložišti, který byl naformátován až na tomto úložišti problém s výkonem zmizel. Na čistý svazek byla zkopírována data z mirroru původního svazku, mirror byl odpojen a nový svazek „zdědil písmenko“.