Manuální obnova jednoho souboru při selhání Full Chain Restore v HP Data Protectoru

V Cell Manageru vyberte sekci „Restore“ a rozbalte „Restore Session“. Tam najděte relaci, ze které chcete obnovit (např. „2010/03/25-1“), server (např. „server01.domena.cz“) a disk (např. „C: (C:)“). Klepněte levým tlačítkem na tento disk a v pravé části okna vyberte záložku „Source“. Při nedostupné FCR by měl být vidět jen „root“ folder „\“. Klikněte na něj pravým tlačítkem a zvolte „Properties“ z kontextové nabídky.

V nově otevřeném okně vyberte záložku „Restore Only“ a zadejte název souboru (přesné znění, nebo je možné použít wildcard *) a přidejte do seznamu obnovení „Add“. Nyní vše potvrďte, ověřte destinaci pro obnovu a spusťte obnovu.

To je vše.