Skype – zákaz přenosu souborů a sdílení plochy 1

První část se věnuje lokálnímu zákazu v registrech uživatelského počítače, druhá část popíše stejný cíl prostřednictvím změny v Active Directory Group Policies (pro multiuživatelské prostředí).

V registrech (testováno pod Windows Vista, ale mělo by fungovat od Windows 2000 výše) je třeba do větve

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies

přidat klíč „Skype“ a do něj vložit další klíč „Phone“. Výsledná větev tedy bude vypadat:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Skype\Phone

Do klíče „Phone“ je potřeba vložit DWORD hodnoty „DisableFileTransfer“ (zakáže odesílání souborů z počítače), „DisableAPI“ (zakáže příjem souborů do počítače – u odesílatele se projeví obdržením hlášky, že příjemce nepodporuje přenos souborů) a „DisableScreenSharing“ (zakáže sdílení plochy). Všechny hodnoty je třeba nastavit na hodnotu „1“.