Vliv protokolu událostí na stabilitu Windows XP 

Je to prosté, pokud „přetečou“ logy, systém se začne chovat nestabilně – vytuhávají aplikace, vytuhává explorer, bootujeme do BSOD apod.
Proto doporučuji po každé čisté instalaci Windows XP (asi to už nebude dlouho třeba, sedmičky se rozlézají) nezapomenout mrknout na event logy a nastavit jim přepisování podle potřeby a dostatečnou velikost (aby existovala historie).