Vztah Administrative Group a Routing Groups

Jaký je vlastně vztah administrativní a routovací skupiny v ESM? Záleží na režimu, v jakém Exchange 2003 provozujete. Pokud používáte mixed mód (buď proto, že máte stále ve firmě Exchange 5.5 nebo jen z důvodu nezměnění defaultního nastavení po instalaci Exchange 2003), pak jsou Routing Groups podřízené Administrative Group. Používáte-li však Exchange 2003 server v nativním módu, jsou obě skupiny nezávislé. Důsledek používání nativního módu je nasnadě – máte-li více Exchange serverů v organizaci, můžete používat servery v jedné administrativní skupině k routování v jiných takových skupinách.