Vyresetování spojení Outlooku bez jeho restartu

Resetováním všech připojení kliknutím na tlačítko Reconnect můžete vyřešit některé problémy. Další výhodou je možnost diagnostiky problémů Outlooku kontrolou sloupců Req/FailConn.

Originální postřeh můžete nalézt právě zde.