Jak zabránit odesílání všech emailů na konkrétní emailovou adresu?

V Active Directory vytvořte kontakt a přidělte mu emailovou adresu, která má být blokována (např.mad.cow@kdesi.cz). Potom v záložce „Exchange General“ na kartě kontaktu nastavte, kdo může tomuto kontaktu odesílat a kdo nikoliv. Pokud je vaším cílem bránit všem, kromě vybraných uživatelů, nastavte omezení podle tohoto pravidla. Tvorba white-listu je mnohem efektivnější, než vyjmenovávat, kdo všechno posílat nemůže (black-list). Mimochodem, pokud se změna neprojeví hned, je potřeba počkat, až služba Recipient Update Service zpracuje tento požadavek.

Druhý způsob, který ovšem nemám vyzkoušený, se týká celé zakázané domény (je to alternativa ke způsobům, které jsem popsal v tomto článku). Jde o to přidat zónu do DNS a vytvořit MX záznam, který bude odkazovat na neroutovatelnou IP adresu.