Jak využít tar pitting na Exchange

Dávám si se jeden svůj starší článek, ale stále aktuální, protože Exchange 2003 ještě není úplně pod drnem.

Podmínkami pro uplatnění tar pittingu jsou definované filtrování příjemců (Recipient filtering) a přítomnost minimálně Service Packu 1 pro Windows Server 2003.

Zjednodušeně to funguje tak, že se do komunikace SMTP (odpovědi přijímacího serveru) vkládá časová prodleva. Odpověď znamená, že server podá informaci o existenci nebo neexistenci mailové adresy. Ta je podána na základě definovaného filtru příjemců (existuje/neexistuje). Pokud mezi požadavek na odpověď (vznesený spamovým robotem) a odpovědí (informací od Exchange serveru) vložíme určitou časovou prodlevu, můžeme tím dosáhnout toho, že spam robot jednoduše dotazování vzdá, neboť má pro odpověď nadefinován určitý interval (zřejmě dost krátký proto, aby stihl vykonat co nejvíce dotazů, než dojde k jeho „odhalení“).

Nutno podotknout, že tar pitting negativně ovlivňuje veškerou SMTP komunikaci a je potřeba dobře zvážit, jaký časový interval zvolit.

Velmi pěkné povídání naleznete česky v kb842851 anebo anglicky na Technetu.