Funguje nastavení limitů mailboxů?

Jedním z nejrychlejších a spolehlivých způsobů, jak se dostat do pekla, je ponechat mailboxům neomezenou velikost. Systém funguje, uživatelé jsou spokojeni, až jednoho dne bublina praskne a Exchange server čeká osud Otesánka, který narazil na bábu s motykou.

Jako administrátor je potřeba mít věci pod kontrolou. Dobrým příkladem snahy o management je např. stanovení kvót na mailboxy. Předpokládám, že víte, kde se nastavují, takže přistoupím rovnou k dalšímu kroku. Tím je předcházení stresu. Bohužel (pro malé organizace s jednotkami kusů Exchange serverů) nebo bohudík (pro velikánské organizace s desítkami a stovkami Exchange serverů jako třeba DHL, která jich má něco přes 300) je implicitní hodnota projevu změny limitů na 2 hodiny. Co to znamená? Především to, že nastavíte limity a „ono se nic neděje“. Rozumným krokem je restartovat službu Information Store. Z jakýchkoliv důvodů nemusí tento postup úplně vyhovovat (restart IS způsobí dočasnou nedostupnost Exchange serveru pro klienty). Proto se může hodit informace o tom, jak tuto dobu reakce na změny zkrátit. A právě pro takové případy tu je editace registrů Windows.

Klikněte pravým tlačítkem naHKLM\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem a vytvořte novou hodnotu DWORD. Ta se bude jmenovat Reread Quotas Logon Interval. Vložte do něj decimální hodnotu v sekundách. Defaultně je systémová hodnota 2 hodiny a udáváse v sekundách (7200), Microsoft doporučuje 20 minut (1200), kterouž používám také. Kromě této hodnoty lze ještě podobným způsobem přidat  Mailbox Cache Age Limit (defaultně je 2 hodiny, zadává se v minutách, takže hodnota bude 120) a dále v klíči HKLM\System\CurrentControlSet\Services\MSExchange ADAccess\ přidat klíč Instance0a v něm novou hodnotu DWORD pojmenovanou CacheTTLUser. Pokud takhle hodnota (Instance0) není zadána, Exchange implicitně pracuje s hodnotou 5 minut, která se udává v sekundách (300).

Po úpravě registru je nutné restartovat službu MSExchangeIS.

Microsoft popisuje tohle řešení na technetu. Je to sice odkaz na Exchange 2007, ale funguje i na 2003.

Mimochodem, aby se efekt limitu projevil u uživatelů, musí odhlásit a přihlásit (restartovat) MAPI klienta (např. Outlook 2007) k Exchange serveru.