Dostupnost vzdálených webserverů po změně ISP

Po připojení do vzdálené destinace nefungoval přístup na tamní interní webové služby. Proč? Čtěte dále…

Problém byl spojen se změnou DNS záznamu pro naší doménu. A-záznam změnil IP adresu a C-NAME *.nasedomena.cz. ukazovala na novou IP adresu. Měnili jsme umístění webových stránek na externí webhosting.

Počítače naší domény používají primární DNS příponu (suffix – nasedomena.cz.). Když tedy došlo k vytvoření VPN tunelu a byl zadán dotaz na webový server zkráceným (tedy ne FQDN) jménem volané webové služby (http:\\nejakyServer), volání se snažil vyřídit NS stejné domény, jako suffix. nejakyServer.nasedomena.cz. však neexistuje, a tak nemohl být požadavek vyřízen.

Zakázal jsem tedy přiřazování suffixů ke jménu počítače a očekával, že po připojení do VPN (kdy se hostující počítač chová jako součást volané sítě) bude požadavky vyřizovat tamní DNS (neboť hostující počítač dostane po dobu připojení vzdálenou IP adresu, masku podsítě, bránu i DNSky). Ale situace se nezlepšila do chvíle, kdy jsem manuálně přidal do vlastností síťového připojení hostujícího počítače jako další DNS server DNS vzdálené destinace).

Byla to pro mne nová zkušenost, protože jsem se domníval, že po navázání VPN se prioritizuje nastavení převzaté ze vzdálené sítě. Přesto však je dána přednost lokální DNS.

Pokud by někdo znal důvod, proč tomu tak je, rád se nechám poučit.