Disk pro virtuální stroj na ESX větší, než 256 GB

ESX server, alespoň ve své free edici, nabízí adresaci maximálně 256 GB velikého virtuálního disku. Pro případ, že je třeba kapacity větší, lze využít vlastnosti softwarového RAID od Microsoftu, známého jako dynamický disk.
V takovém případě stačí vytvořit virtuální stroj s MS Windows 2003 serverem a k němu připojit n-disků, každý s kapacitou 256 GB. Z jednoho učiníte přes disk managera dynamický disk a „roztáhnete“ jej přes oba disky, čímž získáte volume o kapacitě rovnající se součtu kapacit obou disků.

Aktualizováno:
Toto omezení platí pro sotrage s definovanou velikostí bloku 1 MB. Pro ostatní velikosti jsou limity jiné, ale princip „pomůcky“ zůstává stejný:

1 MB = 256 GB
2 MB = 512 GB
4 MB = 1024 GB
8 MB = 2048 GB
Tyto informace lze nalézt též v instalační příručce zde:http://www.vmware.com/pdf/vi3_301_201_installation_guide.pdf

Pokud používáte GPT disky, Windows jsou schopny pracovat teoreticky se 128 partitions celkově (http://support.microsoft.com/kb/302873/en-us). Limit na jeden disk je 16 patitions, resp. 6 MFS párů partitions.