Defragmentovat databázi Exchange?

Byl jsem zvyklý čas od času offline defragmentaci provést. Vedlo mě k tomu hlavně přesvědčení, že budu mít konzistentní databázi a ušetřím místo na disku, takže urychlím zálohovací procesy. Nedostatkem tohoto procesu je nutnost vytvoření plné zálohy (full backup) po defragmentaci, protože dojde k přerušení vazeb s dosavadními zálohami. Je to dáno tím, že při offline defragmentaci Eseutil.exe vytvoří novou databázi, do které přesouvá data. Proto už nikdy neobnovíte data z rozdílové nebo přírustkové zálohy vytvořené před defragmentací. Dalším rizikem může být porušení integrity databáze, o které jsem se domníval, že zmizela z příchodem verze Exchange 6.5 (2003). Otázkou do loterie pak zbývá, zda se podaří úspěšně aplikovat nástroj Isinteg.exe.

Takže na závěr jen dodávám. Stanovte si pevné limity na velikost mailboxů. Za prvé nebudete riskovat „system panic“ v případě, že velikost store nebo mailboxů překročí Microsoftem doporučené hodnoty a za druhé budete moci spočítat velikost storage pro databázi. Zvažte, jestli se vám vyplatí offline defragmentace za cenu snížení výkonu systému, protože nějakou dobu trvá obnovení (expanze) databáze zápisem transakcí z předchozích logů. Druhou časovou zátěž také představuje operace se vytvářením nové zálohy, viz výše.