Archivace a komprimace

Jedna poznámka k rozdílu mezi klasickými uxy a Linuxy pro dosažení archivace a komprimace:

Unix (použití gzip místo compress)

tar cvf - soubory | gzip -9 > archiv.tar.gz

Linux

tar cvzf - archiv.tar.gz soubory