Drobný postřeh ke swapu

Je to vlastně logický. Pokud určím jako swapovací oblast disk (např: /dev/sda3), bude systém výkonnější, než když použiju swapovací soubor (např: /swap). Proč? Protože bloky na swapovacím disku budou spojitý, kdežto swap file může bejt rozsekanej napříč celým souborovým systémem. Tomu se mi chce věřit, když si vzpomenu, jak svižný jsou Windows, když je aktivovanej swap (= soubor .swp).

Příkazy pro operaci se swapem: mkswap, sync, swapon, swapoff.

Poznámka: ke zjištění velikosti swapu složí příkaz free (hodnoty jsou uváděny v blocích; 1 blok = 1024 bajtů).

root@geoslum:~# free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       2057404    1766716     290688          0      83316     921612
-/+ buffers/cache:     761788    1295616
Swap:      6024332         84    6024248